National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn dữ liệu video trong môi trường đa phương tiện 2008

Nghiên cứu kỹ thuật phân đoạn dữ liệu video trong môi trường đa phương tiện, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x