National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn 2008

Một số hiệu ứng cao tần do tương tác electron - phonon trong dây lượng tử bán dẫn, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x