National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835) 2008

Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835), 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x