National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking 2008

Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x