National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming 2008

Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x