National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella 2008

Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x