National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Một số giải pháp trong việc sử dụng máy chụp ảnh số phổ thông phục vụ đo đạc các mỏ lộ thiên 2008

Một số giải pháp trong việc sử dụng máy chụp ảnh số phổ thông phục vụ đo đạc các mỏ lộ thiên, 2008

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x