National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana 2007

Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x