National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu áp dụng phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô phế quản của Tổ chức Y tế Thế giới (1999) 2007

Nghiên cứu áp dụng phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô phế quản của Tổ chức Y tế Thế giới (1999), 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x