National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > In vitro defferentiation of mouse embryonic stem cells into the endoderm and pancreatic lineage 2007

In vitro defferentiation of mouse embryonic stem cells into the endoderm and pancreatic lineage, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x