National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu giá trị của Cyfra 21-1 và Cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát 2007

Nghiên cứu giá trị của Cyfra 21-1 và Cea trong chẩn đoán và theo dõi ung thư phế quản nguyên phát, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x