National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm 2007

Characterisation and mapping of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) resistance in the tomato (Solanum lycopersicum) cultivar Hawaii 7996 and wild tomato germplasm, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x