National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam 2007

Xây dựng thuật toán và chương trình xác định nhiệt độ bề mặt đất trong việc theo dõi cảnh báo cháy rừng trên cơ sở ảnh vệ tinh Modis (Terra và Aqua) trên lãnh thổ Việt Nam, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x