National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá nguồn lợi cá bạc má Rastrelliger Kanagurta (cuvier, 1816) khai thác bằng nghề lưới ở vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre 2007

Đánh giá nguồn lợi cá bạc má Rastrelliger Kanagurta (cuvier, 1816) khai thác bằng nghề lưới ở vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Bến Tre, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x