National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy 2007

Solvent effects on intramolecular electron spin exchange in nitroxide biradicals studied by electron spin resonance spectroscopy, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x