National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Investigations on alkylation of isobutane with 2-butene using highly acidic lonic liquids as catalysts 2007

Investigations on alkylation of isobutane with 2-butene using highly acidic lonic liquids as catalysts, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x