National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu 2007

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự va đập của chất lỏng đến độ bền của két chứa trên tàu, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x