National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản 2007

Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán ung thư thực quản, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x