National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Sử dụng trò chơi như là phương pháp phát triển khả năng khái quát hoá của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 2007

Sử dụng trò chơi như là phương pháp phát triển khả năng khái quát hoá của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, 2007

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x