National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Genetic and molecular analyses of resistance gene Rwt4 and its corresponding avirulence gene PWT4 involved in the interaction of wheat with an Avena isolate of Magnaporthe oryzae 2006

Genetic and molecular analyses of resistance gene Rwt4 and its corresponding avirulence gene PWT4 involved in the interaction of wheat with an Avena isolate of Magnaporthe oryzae, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x