National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Body composition and nutritional status in neonates and sick children as assessed by dual energy x-ray absorptiometry, bioelectrical impedance analysis and anthropometric methods. Impact of nutrition on postnatal growth 2006

Body composition and nutritional status in neonates and sick children as assessed by dual energy x-ray absorptiometry, bioelectrical impedance analysis and anthropometric methods. Impact of nutrition on postnatal growth, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x