National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu tác dụng phục hồi một số chỉ tiêu sinh học và lâm sàng của vitexin đối với bệnh nhân ung thư sau xạ trị 2006

Nghiên cứu tác dụng phục hồi một số chỉ tiêu sinh học và lâm sàng của vitexin đối với bệnh nhân ung thư sau xạ trị, 2006

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x