National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Development of a non-destructive method for assessing N-nutrition status of rice plant and prescribing N-fertilizer rate at panicle initiation stage for the target yield and protein content of rice 2005

Development of a non-destructive method for assessing N-nutrition status of rice plant and prescribing N-fertilizer rate at panicle initiation stage for the target yield and protein content of rice, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x