National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ hoá chất phác đồ Adriamycin-Cyclophosphamid trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-III với ER dương tính có điều trị nội tiết 2005

Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ hoá chất phác đồ Adriamycin-Cyclophosphamid trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-III với ER dương tính có điều trị nội tiết, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x