National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Hiệu quả của Peep trong thông khí nhân tạo điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2005

Hiệu quả của Peep trong thông khí nhân tạo điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x