National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi khuẩn gây bệnh viêm phổi cộng đồng người lớn điều trị tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ 2005

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và vi khuẩn gây bệnh viêm phổi cộng đồng người lớn điều trị tại bệnh viện đa khoa Cần Thơ, 2005

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x