National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm 2004

Các biện pháp rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm, 2004

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x