National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Effect of environmental conditions on in Vitro and ex vitro growth of Jewel orchid (Anoectochilus formosanus Hayata) 2003

Effect of environmental conditions on in Vitro and ex vitro growth of Jewel orchid (Anoectochilus formosanus Hayata), 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x