National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá hiệu quả điều trị của lamivudine đơn thuần kết hợp với HEPA-B-VAC ở bệnh nhân viêm gan B mạn hoạt động 2003

Đánh giá hiệu quả điều trị của lamivudine đơn thuần kết hợp với HEPA-B-VAC ở bệnh nhân viêm gan B mạn hoạt động, 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x