National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đánh giá kết quả xa sau khi phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp. Điều trị bệnh bướu giáp lan toả nhiễm độc 2003

Đánh giá kết quả xa sau khi phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp. Điều trị bệnh bướu giáp lan toả nhiễm độc, 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x