National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature 2003

Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature, 2003

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x