National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân 2002

Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x