National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mô bệnh học của niêm mạc dạ dày - thực quản ở bệnh nhân xơ gan 2002

Nghiên cứu hình ảnh nội soi và mô bệnh học của niêm mạc dạ dày - thực quản ở bệnh nhân xơ gan, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x