National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Tính toán trường gió và sự lan truyền chất gây ô nhiễm lân cận vật cản trên cơ sở mô hình đóng kín rối K - ε 2002

Tính toán trường gió và sự lan truyền chất gây ô nhiễm lân cận vật cản trên cơ sở mô hình đóng kín rối K - ε, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x