National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Góp phần nghiên cứu về hiệu ứng vô sinh F1 của liều bức xạ gamma 200 GY trên sâu tơ plutella Xylostella (L) 2002

Góp phần nghiên cứu về hiệu ứng vô sinh F1 của liều bức xạ gamma 200 GY trên sâu tơ plutella Xylostella (L), 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x