National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chặn trên segre cho chỉ số chính qui của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh 2002

Chặn trên segre cho chỉ số chính qui của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh, 2002

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x