National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Chẩn đoán và phân loại bệnh cơ tim bằng kỹ thuật sinh thiết nội tâm mạc - cơ tim theo đường tĩnh mạch có đối chiếu với lâm sàng 2001

Chẩn đoán và phân loại bệnh cơ tim bằng kỹ thuật sinh thiết nội tâm mạc - cơ tim theo đường tĩnh mạch có đối chiếu với lâm sàng, 2001

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x