National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Điều tra lectin của các loài động vật thường gặp ở vùng biển Thừa Thiên Huế, nghiên cứu tính chất lí - hoá - sinh học và khả năng ứng dụng của lectin trìa mỡ 2001

Điều tra lectin của các loài động vật thường gặp ở vùng biển Thừa Thiên Huế, nghiên cứu tính chất lí - hoá - sinh học và khả năng ứng dụng của lectin trìa mỡ, 2001

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x