National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Đặc tính nứt nẻ của đá móng mỏ Bạch Hổ và nghiên cứu điều chế tampon thích hợp để chống mất dung dịch trong đới nứt nẻ dị thường áp suất thấp 2001

Đặc tính nứt nẻ của đá móng mỏ Bạch Hổ và nghiên cứu điều chế tampon thích hợp để chống mất dung dịch trong đới nứt nẻ dị thường áp suất thấp, 2001

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x