National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme 2000

Untersuchungen zur bedeutung der Abscisinsaure (ABA) für die somatische Embryogenese verschiedener Daucusarten unter Einbeziehung transgener stamme, 2000

Nội dung
Ẩn/hiện bảng bên trái
    Bánh xe lăn, phím mũi tên, PgUp, PgDn, Home, End để di chuyển trang. Phím +, ‒ trên bàn phím số để phóng to/thu nhỏ trang. Phóng to Thu nhỏ Tối đa
x