National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ

Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang làm thức ăn gia súc cho vùng đồng bằng Bắc Bộ

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x