National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Разроботка обьективныx методов оценки качества передачи речевой информации по эxозащищенным каналам связи

Разроботка обьективныx методов оценки качества передачи речевой информации по эxозащищенным каналам связи


Tiêu đề: Разроботка обьективныx методов оценки качества передачи речевой информации по эxозащищенным каналам связи

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x