National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu công nghệ nuôi nhân hàng loạt một số loại côn trùng họ ngài đêm, bộ cánh vẩy (Lepidoptera : Noctuidae) bằng thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu công nghệ nuôi nhân hàng loạt một số loại côn trùng họ ngài đêm, bộ cánh vẩy (Lepidoptera : Noctuidae) bằng thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm


Tiêu đề: Nghiên cứu công nghệ nuôi nhân hàng loạt một số loại côn trùng họ ngài đêm, bộ cánh vẩy (Lepidoptera : Noctuidae) bằng thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x