National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương


Tiêu đề: Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán vỡ gan, lách do chấn thương

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x