National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm của lân trong đất và hiệu lực phân lân đối với lúa và lạc trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Đặc điểm của lân trong đất và hiệu lực phân lân đối với lúa và lạc trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế


Tiêu đề: Đặc điểm của lân trong đất và hiệu lực phân lân đối với lúa và lạc trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Có sẵn trong thư viện: 1999 - 1999 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x