National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huyết thanh học dùng trong chẩn đoán bệnh sốt Q do coxiella Burnetii

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huyết thanh học dùng trong chẩn đoán bệnh sốt Q do coxiella Burnetii


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp huyết thanh học dùng trong chẩn đoán bệnh sốt Q do coxiella Burnetii

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x