National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Композиционные модели и алгоритнмы управления в нечеткиx технологических средаx

Композиционные модели и алгоритнмы управления в нечеткиx технологических средаx


Tiêu đề: Композиционные модели и алгоритнмы управления в нечеткиx технологических средаx

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x