National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và tinh dầu của cây Trám ở vùng Bình Trị Thiên (melalenca cajuputu Powell). M.Leucadendra auet non L.L.

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và tinh dầu của cây Trám ở vùng Bình Trị Thiên (melalenca cajuputu Powell). M.Leucadendra auet non L.L.


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và tinh dầu của cây Trám ở vùng Bình Trị Thiên (melalenca cajuputu Powell). M.Leucadendra auet non L.L.

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x