National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Chế tạo kháng nguyên viêm não Nhật bản (VNNB) cho bộ sinh phẩm MAC - ELISA để ứng dụng chẩn đoán căn nguyên viêm não Nhật Bản

Chế tạo kháng nguyên viêm não Nhật bản (VNNB) cho bộ sinh phẩm MAC - ELISA để ứng dụng chẩn đoán căn nguyên viêm não Nhật Bản


Tiêu đề: Chế tạo kháng nguyên viêm não Nhật bản (VNNB) cho bộ sinh phẩm MAC - ELISA để ứng dụng chẩn đoán căn nguyên viêm não Nhật Bản

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x