National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đối chiếu lâm sàng, x - quang phổi với các típ mô bệnh học và giai đoạn của ung thư phế quản nguyên phát ở những bệnh nhân đã phẫu thuật

Đối chiếu lâm sàng, x - quang phổi với các típ mô bệnh học và giai đoạn của ung thư phế quản nguyên phát ở những bệnh nhân đã phẫu thuật


Tiêu đề: Đối chiếu lâm sàng, x - quang phổi với các típ mô bệnh học và giai đoạn của ung thư phế quản nguyên phát ở những bệnh nhân đã phẫu thuật

Có sẵn trong thư viện: 1995 - 1995 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x